Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie

LGD POLESIE

Ośrodek Wypoczynkowy nad Jeziorem Łukcze w miejscowości Rogóźno znajduje się na obszarze Lokalnej Grupy Działania Polesie. Jest to jedno z najciekawszych i najładniejszych miejsc Polski obejmujących teren 9 Gmin: Cyców, Ludwin, Łęczna - obszar wiejski, Puchaczów, Sosnowica, Spiczyn, Urszulin, Uścimów, Wierzbica. Obszar odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi o największej atrakcyjności turystycznej; chronione w formie parku narodowego i jego otuliny, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody. Najcenniejsze elementy środowiska można znaleźć na terenie Poleskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego, Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.

Region ten również posiada bogate tradycje historyczne, związane między innymi z powstaniem styczniowym (okolice Puchaczowa i Uścimowa Starego),z historią miłości Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej (Sosnowica), czy Sejmem Czterech Ziem - parlament polskich Żydów, który obradował w Łęcznej. Pozostałością dziejów historycznych są liczne zabytki architektury, między innymi:

• Zespół dawnej cerkwi greko – katolickiej (obecnie kościół rzymsko-katolicki)

p.w. Świętego Józefa w Cycowie;

• Pozostałości parku podworskiego o charakterze „włoskim” z XVII w. o powierzchni

2,25 ha

• Zespół ewangelicki domu modlitwy w Cycowie;

• Rzymsko – katolicki drewniany kościół parafialny pw biskupa Stanisława, dzwonnica

i cmentarz w Wereszczynie;

• Zespół Pałacowo – Parkowy w Chylinie z 1904 r.;

• Kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Małgorzaty w Olchowcu z lat 1788-1791;

• Wczesnośredniowieczne grodzisko „Wały” w Tarnowie;

• Wczesnośredniowieczne grodzisko w Busównie;

• XVIII wieczny kościół o wnętrzu głównie barokowym, zaliczany do zabytków klasy 0

w Puchaczowie;

• Cerkiew p.w. Św. Mikołaja, murowana z początku XIX wieku w Dratowie;

• Zespół rezydencyjny w Sosnowicy (dworska oficyna z 1753r.);

• Zespół kościelny z 1797 roku w Sosnowicy;

• Cerkiew Prawosławna p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy;

• Zespół Dworsko – Pałacowy w Zawieprzycach;

• Zespół Kościoła Parafialnego Św. Anny w Kijanach;

• Zespół pałacowo – parkowy w Kijanach;

• Zespół pałacowo – parkowy w Ciechankach Łańcuchowskich.

Walory kulturowe i krajobrazowe wyrażają się znaczną liczbą obiektów zabytkowych, jak i w architekturze wiejskiej i obiektach tzw. „małej architektury”, np. wiatraki, kapliczki przydrożne, zabudowania gospodarskie. Na uwarunkowania kulturowe i niepowtarzalny klimat tego pogranicza, wpłynęło wzajemne przenikanie się kultur: polskiej, ruskiej, litewskiej, tatarskiej i żydowskiej, a tym samym wpływy katolickie, prawosławne, judaistyczne i muzułmańskie.

Najbardziej znaczące instytucje propagujące walory przyrodnicze oraz dorobek kultury Polesia to:

• Wystawa w budynku Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie;

• Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu;

• Muzeum Regionalne w Łęcznej, Oddział Muzeum Lubelskie, który mieści się

w XVII synagodze;

• Kamienny grobowiec pochodzący z okresu neolitu kultury amfor kulistycznych

w miejscowości Nadrybie;

• Izba Regionalna przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Uścimowie;

• Lokalna Izba Pamięci w Zezulinie.

O uroku regionu decydują również liczne akweny wodne, których największa liczba znajduje się w Gminie Ludwin. Pod względem turystycznym należą między innymi J.Piaseczno, J.Zagłębocze, J.Łukcze, J.Rogóźno, J.Dratów. Większość jezior jest pochodzenia krasowego i są ulubionym miejscem do wędkowania i odwiedzane przez miłośników kąpieli i sportów wodnych. Wody są tym elementem środowiska geograficznego, które czyni Gminę Ludwin, a tym samym i cały obszar Polesia szczególnym zarówno dla turystów, jak i przyrodników. Gmina Ludwin należy do regionów gdzie bliskość i obfitość wody jest odczuwalne niemal wszędzie.

Na obszarze Lokalnej Grupy Działania można skorzystaæ z licznych obiektów zakwaterowania (gospodarstwa i kwatery agroturystyczne, zajazdy, ośrodki wczasowe, centra szkoleniowo-rekreacyjne, schroniska). Jednym z takich miejsc jest Ośrodek Wypoczynkowy „Raczek” położony nad jeziorem Łukcze, posiadający domki kempingowe, wydzielone miejsce na ognisko i grill, kort tenisowy, boisko do siatkówki, plac zabaw, stanowisko wędkarskie, piaszczystą plażę, strzeżone kąpielisko, wypożyczalnie sprzętu wodnego i sportowego, parking.

Boisko ogólnosportowe (do koszykówki i tenisa ziemnego) zostało wybudowane w ramach operacji „Budowa boiska ogólnosportowego nad jeziorem Łukcze „Raczek” zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem operacji było utworzenie boiska ogólno sportowego w celu zwiększenia atrakcyjności turystyczno-rekeacyjnego ośrodka wypoczynkowego, a tym samym Jeziora Łukcze i Gminy Ludwin wraz z promocją lokalnych zasobów. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Lokalnej Grupy Działania POLESIE z siedzibą w Cycowie http://www.lgdpolesie.pl/

Podstrona powstała w ramach operacji „Budowa boiska ogólnosportowego nad jeziorem Łukcze RACZEK” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowanej przez wnioskodawcę Portrubikon Sp. z o.o.

 

                                                              

 

Darmowy licznik odwiedzin


Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3870865 osób