Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie

Kalendarz Szczepień

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

Wiek Szczepienia przeciwUwagi
1 rok życia W ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B – domięśniowo (pierwsza dawka)
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG
Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie ze szczepieniem przeciw WZW typu B lub w dowolnym momencie przed wypisaniem dzieckaz oddziału noworodkowego.
  2 miesiąc życia ( 6-8 tydzień) WZW typu B – domięśniowo (druga dawka)
BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka) -
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka)
Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 6-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia. Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych. Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTPw) należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP. W przypadku orzeczenia całkowitego przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DT wg zaleceń producenta. Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO Trzy dawki szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych Szczepionkę przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaPIPV- HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.
  3-4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (druga dawka)
Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki - szczepionką inaktywowaną IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia podawana jest jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia podawana jest jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.
  5-6 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia) BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)
zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka)
 
  7 miesiąc życia WZW typu B – domięśniowo (trzecia dawka)  
2 rok życia 13-14 miesiąc życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE
- podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
  16-18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)- ( trzecia dawka). zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie
Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw polio. Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczepić domięśniowo czwartą dawką DTaP. Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
okres przedszkolny 6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką DTaP zawierająca bezkomórkowy komponent krztuśca
POLIOMYELITIS – doustnie szczepionką atenuowaną poliwalentną OPV (1,2,3 typ wirusa)
Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponent bezkomórkowy). Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO
Pierwsza dawka przypominająca - szczepionka atenuowana (OPV).
Szkoła podstawowa i gimnazjum 10 rok życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
  11 rok życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną Szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać po upływie, co najmniej dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
  12 rok życia ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnie żywą szczepionką skojarzoną Szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10 lub 11 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
  14 rok życia WZW typu B - domięśniowo, 3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy
BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td
Szczepienie należy podać młodzieży w gimnazjum (I lub II klasa). Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B w ramach szczepień zalecanych lub obowiązkowych. Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.
Dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w ciągu 24 godz.) z jedną z dawek szczepionki przeciw WZW typu B w oddzielnej iniekcji.
Szkoła ponadpodstawowa 19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki Td.

Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3870882 osób