Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie

Kalendarz Szczepień

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE OSÓB NARAŻONYCH W SPOSÓB SZCZEGÓLNY NA ZAKAŻENIE

Szczepienie przeciw Osoby podlegające szczepieniu Uwagi
WZW typu B - domięśniowo - osoby wykonujące zawody medyczne narażone na zakażenie,
- uczniowie średnich i policealnych szkół medycznych, studenci akademii medycznych i innych uczelni wyższych kształcących na kierunkach, medycznych, w ciągu pierwszego roku szkolnego akademickiego
- osoby z bliskiego otoczenia chorych na WZW typu B i nosicieli HBV (domownicy oraz osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, wychowawczych i zakładach zamkniętych).
- chorzy z przewlekłym uszkodzeniem nerek, zwłaszcza osoby dializowane oraz z przewlekłym uszkodzeniem wątroby o etiologii wirusowej, autoimmunologicznej, metabolicznej lub alkoholowej, w szczególności z przewlekłym zakażeniem HCV,
- zakażeni HIV a także dzieci z wrodzonym lub nabytym defektem odporności,
- osoby przygotowywane do zabiegów wykonywanych w krążeniu pozaustrojowym.
Szczepienia podstawowe w/g schematu: 0; 1; 6 miesięcy. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B.
Rutynowych szczepień przypominających nie przewiduje się Schemat szczepienia według wskazań lekarza oraz producenta. Przewiduje się dawki przypominające szczepionki dla osób z chorobami przewlekłymi, zwłaszcza osób dializowanych oraz z niedoborami odporności. U tych osób należy stosować dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l).
ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie - dzieciom do ukończenia 2 roku życia nie zaszczepionym w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia
- dawkowanie wg zaleceń producenta szczepionki.
Cykl szczepień dla dzieci w pierwszym lub drugim roku życia nie zaszczepionych w schemacie podstawowym od 2 miesiąca życia. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPVHIB- HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.
BŁONICY - podskórnie szczepionką monowalentną (d, D), lub skojarzoną ze szczepionką przeciwtężcowi (Td, DT) - ze wskazań indywidualnych
- osoby ze styczności z chorymi na błonicę- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów
DUROWI BRZUSZNEMU
- podskórnie szczepionką monowalentną (Ty), lub skojarzoną ze szczepionką przeciwtężcowi (TyT)
- ze wskazań indywidualnych
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Szczepienia w zależności od sytuacji epidemiologicznej - o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony w drodze rozporządzenia przez Ministra Zdrowia lub w drodze rozporządzeń wydawanych przez wojewodów
WŚCIEKLIŹNIE
- domięśniowo lub podskórnie
- ze wskazań indywidualnych, osoby podejrzane o zakażenie wirusem wścieklizny Patrz również - „Informacje uzupełniające” - część III PSO
TĘŻCOWI
- podskórnie
- ze wskazań indywidualnych, osoby narażone na zakażenie tężcem
- w zależności od sytuacji epidemiologicznej
Szczepienie w zależności od sytuacji epidemiologicznej o ile obowiązek szczepień zostanie nałożony

Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3870883 osób