Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie

Kalendarz Szczepień

SZCZEPIENIA ZALECANE

Szczepienia przeciw Szczególnie zalecane osobom Uwagi
WZW typu B
- domięśniowo;dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki
- osobom, które ze względu na tryb życia lub wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny
- przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nieszczepionym w ramach szczepień obowiązkowych
- chorym przygotowywanym do zabiegów operacyjnych
- dzieciom i młodzieży, nie objętym dotąd szczepieniami obowiązkowymi
- osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym
Zaleca się szczepienia podstawowe, w cyklu 0,1,6. Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo. Osobom przewlekle chorym podawać dawki przypominające w celu utrzymania stężenia przeciwciał anty HBs powyżej poziomu ochronnego (10 j.m./l). Dawki przypominające podawać według zaleceń lekarza leczącego oraz producenta.
WZW typu A - domięśniowo;
dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki
- osobom wyjeżdżającym do krajów o wysokiej i pośredniej endemiczności zachorowań na WZW typu A
- osobom zatrudnionym przy produkcji i dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych i płynnych nieczystości oraz przy konserwacji urządzeń służących temu celowi
- dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży, które nie chorowały na WZW typu A
 
ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE
- podskórnie wg zaleceń producenta
- osobom nie szczepionym przeciw odrze, śwince i różyczce w ramach szczepień obowiązkowych należy podać dwie dawki szczepionki w odstępie co najmniej 4 tygodni. U osób wcześniej szczepionych przeciw odrze lub różyczce szczepionkami monowalentnymi należy traktować jako szczepienie przypominające.
- młodym kobietom, zwłaszcza pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły, szpitale, przychodnie), dla zapobiegania różyczce wrodzonej szczególnie nieszczepionym w 13 roku życia lub, jeżeli od szczepienia podstawowego w 13 roku życia minęło więcej niż 10 lat.
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowań na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia. Nie szczepić w okresie ciąży. Przez trzy miesiące po szczepieniu nie należy zachodzić w ciążę.
GRYPIE
- dawkowanie i cykl szczepień wg wskazań producenta szczepionki
ze wskazań klinicznych i indywidualnych:
- przewlekle chorym (astma, cukrzyca, niewydolność układu krążenia, oddychania, nerek)
- w stanach obniżonej odporności
- osobom w wieku powyżej 55 lat ze wskazań epidemiologicznych:
- pracownikom ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu, oraz innym osobom narażonym na kontakty z dużą liczbą ludzi.
Według zaleceń producenta. Szczepionki ważne są tylko jeden rok ze względu na coroczne zmiany składu według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.
KLESZCZOWEMU ZAPALENIU MÓZGU
- dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki
- przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby: w szczególności osobom zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki oraz turystom i uczestnikom obozów i kolonii Szczepienie według wskazań producenta.
ZAKAŻENIOM HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
- domięśniowo lub podskórnie, dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki
- dzieciom od 3 roku życia nie objętym szczepieniami dla zapobiegania zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapaleniom nagłośni itp. Szczepienia według zaleceń producenta.
BŁONICY, TĘŻCOWI
- domięśniowo lub podskórnie Td, dawkowanie i cykl szczepień wg zaleceń producenta szczepionki
- osobom dorosłym powyżej 19 roku życia (szczepionym podstawowo) pojedyncze dawki przypominające, co 10 lat, a nieszczepionym w przeszłości - szczepienie podstawowe.
- osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.
 
ZAKAŻENIOM STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
- domięśniowo lub podskórnie dawkowanie i cykl szczepień wg producenta szczepionki
Szczepionka nieskoniugowana "polisacharydowa"
- osobom w wieku powyżej 65 roku życia,
- dzieciom powyżej 2 roku życia oraz dorosłym z grup ryzyka (w tym chorującym na przewlekłe choroby serca i płuc, cukrzycę, chorobę alkoholową, nabyte zaburzenia odporności, osobom po splenektomii) - dawkowanie wg wskazań producenta.
Szczepionka skoniugowana
- dzieciom od 2 miesiąca życia do 2 roku życia - dawkowanie wg wskazań producenta
- dzieciom w wieku 2-5 lat z grup ryzyka np. uczęszczające do żłobka, przedszkola lub z chorobami przewlekłymi, w tym zaburzenia odporności – dawkowanie wg wskazań producenta.
 
ZAKAŻENIOM NEISSERIA MENINGITIDIS
- domięśniowo lub podskórnie wg wskazań producenta szczepionki
Szczepionka nieskoniugowana "polisacharydowa"
- dzieciom powyżej 2 lat i dorosłym – dawkowanie wg wskazań producenta
Szczepionka skoniugowanabr
- od 2 miesiąca życia – dawkowanie wg wskazań producenta
 
ŻÓŁTEJ GORĄCZCE - wyjeżdżającym za granicę, wg wymogów kraju docelowego, zgodnie z zaleceniami Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Dotyczy w szczególności krajów Afryki oraz Ameryki Południowej. Nie szczepić osób uczulonych na białko kurze.
Wykonanie szczepienia jest odpłatne.
WIETRZNEJ OSPIE
- domięśniowo lub podskórnie dawkowanie wg zaleceń producenta szczepionki
- osobom, powyżej 9 miesiąca życia, które nie chorowały na ospę wietrzną
- dzieciom i młodzieży z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji, które nie chorowały na ospę wietrzną
 
WŚCIEKLIŹNIE
- domięśniowo lub podskórnie dawkowanie wg zaleceń producenta szczepionki
- osobom wyjeżdżającym do rejonów endemicznego występowania zachorowań na wściekliznę.  
BIEGUNCE ROTAWIRUSOWEJ
– doustnie dawkowanie wg zaleceń producenta szczepionki
- dzieciom od 6 tygodnia życia do 24 tygodnia życia – dawkowanie wg wskazań producenta. Szczepionkę p/rotawirusom można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami.

Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3870892 osób