Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie

 Medycyna Pracy

Ośrodek Medyczny DMP współpracuje z wieloma pracodawcami, realizując badania profilaktyczne pracowników zgodnie z wymogami Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku ( Dz. U. Nr 125 z 2004 roku poz. 1317 - tekst jednolity). Badania wykonywane są na podstawie skierowania od pracodawcy i obejmują badania laboratoryjne, badania RTG, konsultacje lekarzy specjalistów w zależności od stanowiska pracy, np.  okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa, psychiatry.

Posiadamy uprawnienia do badania kierowców i osób ubiegających się o stanowisko kierowców lub zdających egzamin na prawo jazdy.

W celu otrzymania informacji z zakresu medycyny pracy

prosimy o kontakt  pod numerem telefonu: 81 710 56 90

Prowadzimy podstawowe kursy pierwszej pomocy "Nagłe stany zagrożenia życia w warunkach pozaszpitalnych"  dla zorganizowanych grup powyżej 10 osób. Kurs ten kierujemy do osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Kurs prowadzony jest przez wykwalifikowanych ratowników medycznych. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Marketingu pod nr tel.: (081) 710 14 83 lub e - mail: marketing@omdmp.lublin.pl.

Ponadto oferujemy :


- wizytacje stanowisk pracy ,
- udział lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji bhp,
- realizacja programów szczepień ochronnych pracowników i ich rodzin (grypa, WZW) ,
- organizacja warsztatów oraz szkoleń rozwijających kompetencje społeczne .

 

Zamów ofertę medycyny pracy


 


Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3959085 osób