Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie


Realizujemy świadczenia medyczne bezpłatnie dla naszych pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.


Zapewniamy opiekę:

  • lekarza
  • pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
  • położnej środowiskowo-rodzinnej

 

Lekarze rodzinni ( podstawowej opieki zdrowotnej ) przyjmują w godzinach 7.30-18.00 od poniedziałku do piątku.

W Ośrodku Medycznym funkcjonuje całodobowa opieka medyczna, z której mogą korzystać pacjenci.

Osoby, które chcą  zapisać się do Lekarza Rodzinnego w Ośrodku Medycznym DMP Sp. z o.o. powinny wypełnić deklarację wyboru lekarza w rejestracji. Potrzebne są następujące dokumenty: dowód osobisty i dokument ubezpieczenia.

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne :

- raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę

- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

- legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy

- aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

- zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS

- legitymacja emeryta-rencisty lub aktualny odcinek emerytury, renty

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

- umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

- decyzja administracyjna wydana na określony okres

- dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny

- legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy

- aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę

- zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny emeryta-rencisty + legitymacja emeryta-rencisty

- legitymacja szkolna studencka dla uczniów i studentów pomiędzy 18 a 26 rokiem życia

- karta Polaka

- poświadczenie wydane przez NFZ w przypadku zamieszkiwania na terenie RP

- certyfikat

- karta EKUZ


Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3870885 osób