Ośrodek Medyczny - Dobra Medycyna Praktyczna - DMP w Lublinie

Pracownia Psychologiczna - Program Psychoprofilaktyczny Dla Osób Długotrwale Bezrobotnych

 

Cel zajęć:

 • Przeciwdziałanie patologii społecznej (pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami, przemocą, bezrobociem, nudą i bezczynnością)
 • Kształtowanie postaw prospołecznych (budowanie pozytywnego wizerunku siebie, wzbudzanie motywacji do działań, kreowanie własnej przyszłości, rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w sytuacjach trudnych)

 

Forma zajęć:

Bloki psychoedukacyjne:

 • Zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki)
 • Negatywne skutki agresji i przemocy w kontaktach z innymi
 • Rola zdrowego trybu życia(zdrowe odżywianie, sport, życie bez stresu) w budowaniu zdrowia psychicznego człowieka
 • Kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich i budowanie zdrowych relacji między członkami rodziny
 • Rola rodziny, szkoły, instytucji publicznych w rozwoju człowieka
 • Rola potrzeb i wartości w życiu człowieka


Warsztaty i treningi kształtujące umiejętności:

Radzenie sobie ze stresem:

 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Organizacja czasu wolnego
 • Poznanie siebie i budowanie pozytywnego wizerunku siebie
 • Radzenie sobie z emocjami negatywnymi
 • Budowanie pozytywnych relacji z innymi
 • Skuteczna autoprezentacja

 

 


Ośrodek Medyczny - DMP - Dobra Medycyna Praktyczna
Wszystkie prawa zastrzeżone DMP
Projekt i wykonanie 2008 LabSQL.pl
Od dnia 15.07.2008 odwiedziło nas 3870911 osób